ალბანეთის სამეფო (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ალბანეთის სამეფო შეიძლება აღნიშნავდეს: