ავტოქთონი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ავტოქთონი შეიძლება აღნიშნავდეს: