ავლაბარი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ავლაბარი შეიძლება აღნიშნავდეს: