ადრიანე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მამაკაცის საკუთარი სახელი (Hadrian)

ადრიანე შეიძლება აღნიშნავდეს: