ადარნასე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ადარნასე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: