აგოგიკა (ძვ. ბერძნ. ἀγωγή — „წაყვანა“, „წაღება“) — მუსიკალური ნაწარმოების შესრულების დროს მხატვრული გამომსახველობის გაძლიერების მიზნით ტემპის ან მეტრის მცირე შეცვლა (აჩქარება ან შენელება).

ლიტერატურა რედაქტირება