აბსოლუტურად მყარი სხეული

აბსოლუტურად მყარი სხეული — თეორიული მოდელი მყარი სხეულისა, რომლის ყოველ ორ წერტილს შორის მანძილი უცვლელი რჩება, რაგინდ დიდი ძალაც არ უნდა მოქმედებდეს მასზე.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 1, თბ., 1975. — გვ. 39.
  • Суслов Г. К. Теоретическая механика. — М.: Гостехиздат, 1946.
  • Аппель П. Теоретическая механика. Тт. 1,2. — М.: Физматгиз, 1960.