აბრისი (გერმ. Abriß — „ნახაზი“, „გეგმა“) — საგნის მოხაზულობა.

სარეპროდუქციო ლითოგრაფიარედაქტირება

სარეპროდუქციო ლითოგრაფიაში, დედნის გამოსახულების კონტური, რომელსაც ტუშით შემოხაზავენ გამჭვირვალე მასალაზე (კალკზე, პელურის ქაღალდზე, და სხვა) და შემდეგ ლითოგრაფიულ ქვაზე გადაიტანენ.

გეოდეზიარედაქტირება

გეოდეზიაში, დამხმარე სქემატური ნახაზი, ადგენენ ველზე აგეგმვის დროს, აბრისზე გადააქვთ წვლილადების ზომა, ზოგჯერ პირობითი აღნიშვნებიც.

ლიტერატურარედაქტირება