ეს სტატია კირილური გრაფემა Ё̄-ს შესახებაა. მსგავსი კირილური გრაფემებისთვის იხილეთ: Е, Ё, Е́, Ѐ, Ё́, Ӗ, Е̄, Е̃, Ё̄. ასევე, თუ გაინტერესებთ:
კირილური გრაფემა Е-სთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელობები
, იხილეთ Е (მრავალმნიშვნელოვანი);
ლათინური გრაფემა E-სთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელობები
, იხილეთ E (მრავალმნიშვნელოვანი);
ბერძნული გრაფემა Ε-სთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელობები
იხილეთ Ε (მრავალმნიშვნელოვანი).

Ё̄, ё̄ — გაფართოებული კირილური დამწერლობის ასო.

კოდების ცხრილი

რედაქტირება

აღნიშნული გრაფემა წარმოადგენს, ორი გრაფემის, „Е“-სა და „“-ს კოდების ერთობლიობას, რომელიც უნიკოდის სიმბოლოებით შემდეგნაირად ჩაიწერება:

ტიპი ვიზუალი სიმბოლოების
ჩანაწერი
კოდები სახელწოდება
დიდი ასო Ё̄ ЁU+0401◌̄U+0304 U+0401
U+0304
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH DIAERESIS AND MACRON
პატარა ასო ё̄ ёU+0451◌̄U+0304 U+0451
U+0304
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH DIAERESIS AND MACRON

ან

ტიპი ვიზუალი სიმბოლოების
ჩანაწერი
კოდები სახელწოდება
დიდი ასო Ё̄ ЕU+0415◌̈U+0308◌̄U+0304 U+0415
U+0308
U+0304
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH DIAERESIS AND MACRON
პატარა ასო ё̄ еU+0435◌̈U+0308◌̄U+0304 U+0435
U+0308
U+0304
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH DIAERESIS AND MACRON
მოძიებულია „https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=Ё̄&oldid=3542528“-დან