86 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ოთხმოცდაექვსი — ოთხმოცდამეექვსე ნატურალური რიცხვი. არის ოთხმოცდახუთის მომდევნო და ოთხმოცდაშვიდის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 86. 86 არის ლუწი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ოთხმოცდაექვსი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ოთხი ოცი და ექვსი (იგულისხმება ოთხმოცზე ექვსი ერთეულით მეტი).

86 (რიცხვი)
← 85 86 87 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 2 × 43
ქართული პვ
რომაული LXXXVI
ბერძნული ΠϚ´
ორობითი 101 0110
ოქტალური (რვაობითი) 126
თორმეტობითი 72
თექვსმეტობითი 56
მორზეს კოდი – – – · ·  – · · · · 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება ლუწი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება