81 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ოთხმოცდაერთი — ოთხმოცდამეერთე ნატურალური რიცხვი. არის ოთხმოცის მომდევნო და ოთხმოცდაორის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 81. 81 არის კენტი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ოთხმოცდაერთი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ოთხი ოცი და ერთი (იგულისხმება ოთხმოცზე ერთი ერთეულით მეტი).

81 (რიცხვი)
← 80 81 82 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 34
ქართული პა
რომაული LXXXI
ბერძნული ΠΑ´
ორობითი 101 0001
ოქტალური (რვაობითი) 121
თორმეტობითი 69
თექვსმეტობითი 51
მორზეს კოდი – – – · ·  · – – – – 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება კენტი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება