69 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

სამოცდაცხრა — სამოცდამეცხრე ნატურალური რიცხვი. არის სამოცდარვის მომდევნო და სამოცდაათის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 69. 69 არის კენტი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ორმოცდარვა“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია სამი ოცი და ცხრა (იგულისხმება სამოცზე ცხრა ერთეულით მეტი).

69 (რიცხვი)
← 68 69 70 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 3 × 23
ქართული ჲთ
რომაული LXIX
ბერძნული ΞΘ´
ორობითი 100 0101
ოქტალური (რვაობითი) 105
თორმეტობითი 59
თექვსმეტობითი 45
მორზეს კოდი – · · · ·  – – – – · 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება კენტი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება