60 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

სამოცი — მესამოცე ნატურალური რიცხვი. არის ორმოცდაცხრამეტის მომდევნო და სამოცდაერთის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 60. 60 არის მეექვსე ათეულის პირველი ლუწი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „სამოცი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია „სამი ოცი“ (იგულისხმება სამჯერ ოცი).

60 (რიცხვი)
← 59 60 61 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 22× 3 × 5
ქართული
რომაული LX
ბერძნული Ξ´
ორობითი 11 1100
ოქტალური (რვაობითი) 74
თორმეტობითი 50
თექვსმეტობითი 3C
მორზეს კოდი – · · · ·  – – – – – 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება ლუწი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება