50 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

ორმოცდაათი — ორმოცდამეათე ნატურალური რიცხვი. არის ორმოცდაცხრის მომდევნო და ორმოცდათერთმეტის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 50. 50 არის მეხუთე ათეულის პირველი ლუწი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „ორმოცდაათი“ რთული შედგენილობისაა და მისი პირვანდელი ვარიანტია ორი ოცი და ათი (იგულისხმება ორმოცზე ათი ერთეულით მეტი).

50 (რიცხვი)
← 49 50 51 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 2 × 52
ქართული
რომაული L
ბერძნული Ν´
ორობითი 11 0010
ოქტალური (რვაობითი) 62
თორმეტობითი 42
თექვსმეტობითი 32
მორზეს კოდი · · · · ·  – – – – – 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება ლუწი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება