15 (რიცხვი)

ნატურალური რიცხვი

თხუთმეტი — მეთხუთმეტე ნატურალური რიცხვი. არის თოთხმეტის მომდევნო და თექვსმეტის წინამდგომი. აღინიშნება სიმბოლოთი 15. 15 არის კენტი და შედგენილი რიცხვი. სიტყვა „თხუთმეტი“ არის რთული შედგენილობის და მისი პირვანდელი ვარიანტია ათ-ხუთ-მეტი (იგულისხმება ათზე ხუთი ერთეულით მეტი).

15 (რიცხვი)
← 14 15 16 →
ჩაწერის ფორმები
მარტივი მამრავლები 3 × 5
ქართული იე
რომაული XV
ბერძნული ΙΕ´
ორობითი 1111
ოქტალური (რვაობითი) 17
თორმეტობითი 13
თექვსმეტობითი F
მორზეს კოდი · – – – –  · · · · · 
მათემატიკური დახასიათება
ნიშანი დადებითი
ლუწ-კენტოვნება კენტი

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება