ჰიმაჩალ-პრადეში (Himachal Pradesh, hp) — შტატი ინდოეთის ჩრდილო-დასავლეთში. 1948 წლიდან მოკავშირე ტერიტორიაა, 1971 წლიდან - შტატი.


  • მოსახლეობა - 6.316 ათასი;
  • ფართობი - 56 ათასი;
  • ქალაქები (ათ.) - შიმლა (C, 145).
  • ენა ჰინდი, პაჰარი.