ჰიერონი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

სიტყვას ჰიერონი რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: