ჰიაცინტი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ჰიაცინტი შეიძლება აღნიშნავდეს: