მთავარი მენიუს გახსნა

ჰენოთეიზმი (ბერძნ. εἷς θεός ჰეის თეოს — ერთი ღმერთი) არის პოლითეიზმის სახეობა, რომლის დროსაც მრავალ სხვა ღვთაებას შორის ერთ-ერთი მათგანი ითვლება მთავარ და ყველაზე ძლიერ ღმერთად.