ჯუმი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჯუმი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ჯუმი — მდინარე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში
  • ჯუმი — სოფელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში