ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია

ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია (ლათ. Mens sana in corpore sano) – ლათინური ფრთიანი ფრაზა. მომდინარეობს რომაელი პოეტის იუვენალისის მეათე სატირიდან. ტექსტში აღნიშნულია, რომ ადამიანები ღმერთს უნდა ევედრონ, რათა ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სული იყოსო.

ფრაზა პირველად გამოიყენა ჯონ ლოკმა შრომაში „აზრები აღზრდაზე“, ხოლო ფრაზას სიტყვა „ვილოცოთ“ ჩამოაცილა და მეტი ლაკონურობა მიანიჭა ჟან-ჟაკ რუსომ.

ლიტერატურარედაქტირება

  • გურამ გოგიაშვილი, ფრთაშესხმული გამონათქვამები, „ჩვენი მწერლობა“, № 9, 2011, გვ. 60–61