მთავარი მენიუს გახსნა
ხუნძახი

ხუნძახი, ხოზონახეთი — დასახლებული პუნქტი რუსეთის ფედერაციაში.

ისტორიული წყაროებირედაქტირება

 
„ხოლო ხოზონის უწარჩინებულესი მმართებელი ესე იგი მამასახლისი ლეკთა შევიდა სიმაგრეთა შინა ლეკეთისათა, აღაშენა ქალაქი ფრიად მაგარი ხუნზახი (სახელითა თვისითა) ადგილსა შინა ავარიისასა (ხუნზახსა პირველ სახელ ედვა ხოზონახეთი) და ებრძოდნენ მუნიდგან ლეკნი ხაზართა[1]

სქოლიორედაქტირება

  1. თეიმურაზ ბატონიშვილი, „დაწყებითგან ივერიისა, ესე იგი გიორგისა, რომელ არს სრულიად საქართველოისა“, გვ. 71