ხილი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ხილი შეიძლება აღნიშნავდეს: