ხიდი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ხიდი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ხიდი — ნაგებობა მდინარეზე გადასასვლელად
  • ხიდი — სოფელი ხონის მუნიციპალიტეტში
  • ხიდი — ძირითადად გერმანელი მხატვარ-ექსპრესიონისტების გაერთიანება
  • ხიდი — საკომუნიკაციო მოწყობილობა.
  • ხიდი — 1942 წლის ფილმი