ხეობა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ხეობა შეიძლება აღნიშნავდეს:


  • ხეობა - რელიეფის უარყოფითი ფორმა
  • ხეობა - სოფელი დუშეთის მუნიციპალიტეტში
  • ხეობა - სოფელი ქარელის მუნიციპალიტეტში