ტოპონიმი ხეითი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ხეითი — სოფელი ონის მუნიციპალიტეტში
  • ხეითი — სოფელი ქურთის მუნიციპალიტეტში