ჭეიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჭეიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: