წმინდა მათემატიკა

ზოგადად წმინდა მათემატიკა არის მათემატიკა, რომელიც არ არის მოტივირებული პრაქტიკული გამოყენებებით და შეისწავლის სრულიად აბსტრაქტულ საკითხებს.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება