წვერა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

წვერა შეიძლება აღნიშნავდეს: