წერტილი

მრავალმნიშვნელოვანი

წერტილი შეიძლება აღნიშნავდეს: