ციხისძირი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ციხისძირი შეიძლება აღნიშნავდეს: