ციხისუბანი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ციხისუბანი შეიძლება აღნიშნავდეს: