ცისკარი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ცისკარი შეიძლება აღნიშნავდეს: