ჩუხანლი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ჩუხანლი შეიძლება აღნიშნავდეს: