ჩრდილი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

სიტყვას "ჩრდილი" რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: