ჩამოხრჩობა — მექანიკური ასფიქსიის სახეობა, მიიღება ყელზე ყულფის მოდებით, რომელიც მოეჭირება დაღუპულის სხეულის სიმძიმის ზემოქმედებით. როგორც წესი, ყულფს წარმოადგენს რგოლი, კვანძი, რომლის თავისუფალი ბოლო უძრავად მაგრდება. ჩამოხრჩობა გამოიყენებოდა (იშვიათ შემთხვევაში დღემდე) როგორც სიკვდილით დასჯის, მკვლელობის ან თვითმკვლელობის საშუალება.

ჩამოხრჩობა შუა საუკუნეებში П-მაგვარ სახრჩობელაზე.


wikistub ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.