მთავარი მენიუს გახსნა

შორეული აღმოსავლეთის ფედერალური ოკრუგი

შორეული აღმოსავლეთის ფედერალური ოკრუგი

შორეული აღმოსავლეთის ფედერალური ოკრუგი — ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ფორმირება რუსეთის ციმბირის ნაწილში. შეიქმნა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის 2000 წლის 13 მაისს ბრძანებულებით.

მოსახლეობა — 6,8 მლნ. ფართობი - 6.180 ათასი. მთავარი ქალაქია ხაბაროვსკი. რეგიონი მოიცავს ფედერაციის 10 სუბიექტს:

ოკრუგის შემადგენლობარედაქტირება