შიდა ლონდონი (ინგლ. nner London) — ეწოდება დიდი ლონდონის ცენტრალურ ნაწილს, რომელიც მოიცავს შემდეგ უბნებს (ინგლ. Boroughs):

შიდა ლონდონი

ეს უბნები 1889-1965 წლებში „დიდი ლონდონის“ დაარსებამდე ლონდონის საგრაფოს შეადგენდნენ. შიდა ლონდონის სატელეფონო კოდია 020-7xxx-xxx.