შეერთება

მრავალმნიშვნელოვანი

შეერთება შეიძლება აღნიშნავდეს: