შამქორის ბრძოლა

მრავალმნიშვნელოვანი

შამქორის ბრძოლა შეიძლება აღნიშნავდეს:

აგრეთვე