ქვემო უბანი — შუა საუკუნეების თბილისის ბირთვის — კალას ერთ-ერთი ნაწილი, მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე. კალას ზემო უბნისგან მას შუაბაზარი ჰყოფდა.

ლიტერატურა რედაქტირება