ქვედა სამება

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ქვედა სამება შეიძლება აღნიშნავდეს: