ქდკ/ქსკ (CDU/CSU) — გერმანიის პოლიტიკური პარტიების გქდკ და ბქსკ გაერთიანება. ამ სახით მოიხსენიება ძირითადად ამ ორი პარტიის წარმომადგენლობა გერმანიის პარლამენტში — ბუნდესტაგში. ორივე პარტიას საერთო ახალგაზრდული ორგანიზაცია იუნგე-იუნიონი ჰყავს. არჩევნებში ქდკ-ს არ გამოჰყავს საკუთარი კანდიდატები ბავარიის ფედერალური მიწაზე, რომელიც ქსკ-ის საქმიანობის არეალია, ხოლო ბავარიის გარეთ ქსკ-ს არ გამოჰყავს საკუთარი კანდიდატები.