ქარიბდა (ბერძნ. Χαρυβδις) — ურჩხული. მესინის სრუტეში მდებარე საშიში გასასვლელი, რომელსაც რაღაც ურჩხულად წარმოიდგენდნენ. (იხ. სკილა)