ქანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სახელი ქანი შეიძლება აღნიშნავდეს: