ფსალმუნი — X საუკუნე (საქართველოს ეროვნული არქივის ფონდი #1446, ხელნაწერი #171) 2 ფურცელი. ეტრატი; ფრაგმენტი; ზომა: 207x138; ასომთავრული; მელანი – ყავისფერი; სათაური და საზედაო გრაფემები – სინგურით; შეემჩნევა განკანონების ხაზები.

ფსალმუნი, X საუკუნე

ფრაგმენტის სახით შემორჩენილი ტექსტი ფსალმუნის წინარეათონურ თარგმანს წარმოადგენს. ამ ხელნაწერის სხვა ნაწილი, ასევე ფრაგმენტული სახით, დაცულია კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში (S-5222, S-5223). ეს უკანასკნელი ფრაგმენტები 2012 წელს შევიდა UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების რეესტრში. ხელნაწერი X საუკუნით თარიღდება, რედაქციული თვალსაზრისით ქართულ ფსალმუნთა ერთ-ერთ უადრეს თარგმანს მიჰყვება.

ხელნაწერი 2015 წელს UNESCO-მ შეიტანა მსოფლიო მეხსიერების საერთაშორისო რეესტრში.

ლიტერატურარედაქტირება

  • „UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების რეესტრი. საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული ხელნაწერები“. თბილისი, 2016. რედაქტორ-შემდგენელი ქეთევან ასათიანი.

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება