ფოსფატები — ფოსფორული მჟავების მარილები და ეთერები, მაგალითად, კალიუმის ორთოფოსფატი K3PO4. განარჩევენ ორთოფოსფატებსა და კონდენსირებულ ფოსფატებს, რომლებიც შეიცავენ ერთზე მეტ P ატომს, რომლებიც წარმოქმნიან ბმას P—O—P.

Phosphat-Ion.svg

გამოყენებარედაქტირება

ძირითადი გამოყენება — ფოსფორული სასუქები. ფოსფატები ფართოდ გამოიყენება სინთეთიკურ სარეცხ საშუალებებში კალციუმისა და მაგნიუმის იონების დასაკავშირებლად. აგრეთვე გამოიყენება ზოგიერთი სამკურნალო ნივთიერების წარმოებაში.

ფიზიოლოგიური როლირედაქტირება

ფოსფატებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ ბიოქიმიაში, უფრო ზუსტად კი ბიოლოგიურად აქტიური მრავალი ნივთიერების სინთეზში, აგრეთვე ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ენერგეტიკაში.

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება

ლიტერატურარედაქტირება

  • Химия 9.
  • Ф.Н. Капуцкий, В.Ф.Тикавый, Пособие по химии для поступающих в вузы.
  • Г.П.Хомченко, Химия для поступающих в вузы.