ფლაიერ-1, ასევე რაიტ ფლაიერი (Wright Flyer) — ძმები რაიტების კონსტრუქციით აგებული თვითმფრინავი, რომელმაც მსოფლიოში პირველი ფრენა განახორციელა 1903 წლის 17 დეკემბერს. პირველი გაფრენის სიშორე იყო 37 მეტრი. აპარატმა ჰაერში დაჰყო 12 წამი. იმავე დღეს განხორციელებულ მეორე გაფრენაში აპარატმა ჰაერი 59 წამი გაძლო და 260 მეტრი იფრინა.[1]

რაიტების ფლაიერი