ფიცხელაური

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ფიცხელაური შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: