ფირალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ფირალი შეიძლება აღნიშნავდეს: